Przeskocz do treści

Porozumienie bez przemocy

Twórcą terminu porozumienie bez przemocy jest Marshall Rosenberg, który opracował metodę umożliwiającą spełnianie ludzkich potrzeb oraz prowadzenie życia z sensem.

Obecnie działa światowy ruch, w którym trenerzy, zgodnie z założeniami Marshalla, tworzą programy i wspierają wiele ludzi chcących poprawić jakość swojego życia i komunikacji.

Na jakiej zasadzie działa porozumienie

Składa się ono z dwóch podstawowych faz, które mają realizować określone założenia. Zarówno w jednej, jak i drugiej wyróżnić można spostrzeżenia, uczucia, potrzeby i prośby.

Pierwszy etap skierowany jest na odbiór, w którym to należy zdobyć wiedzę o konkretnych wydarzeniach, uczuciach, pragnieniach, oczekiwaniach i żądaniach drugiej osoby, aby następnie mogło dojść do wyrażenia siebie mówienie o własnych odczuciach i tym wszystkim, co zawiera się w pierwszej fazie.

Aby dokładnie zrozumieć zadanie Nonviolent Communication (tak właśnie brzmi oryginalna nazwa) należy lepiej przyjrzeć się czterem wymienionym etapom.

Spostrzeżenie - początkowo warto postawiać się w pozycji obserwatora, który   nie wydaje oceny, a stara się dostrzec, co dzieje się w danej sytuacji.

Uczucia - etap ten polega na wypowiedzeniu do drugiej osoby naszych uczuć, które są wynikiem działania drugiej osoby.

Potrzeby - w tym momencie następuje wyrażenie własnych potrzeb, które są bezpośrednio związane z dostrzeżonymi przed chwilą uczuciami.

Prośba - ostatnim elementem jest sformułowanie jasno określonej prośby, która identyfikuje się ze wspomnianymi potrzebami.

Korzyści wynikające ze stosowania tej metody

Niewątpliwym atutem jest nauka umiejętności rozwiązywania konfliktów bez wchodzenia w niepotrzebną wymianę zdań, która ostatecznie może okazać się nieefektywna.

Celem modelu porozumienia bez przemocy jest dotarcie do tego, co naprawdę istotne i skuteczne rozwiązanie sprawy, które będzie pełne szacunku dla drugiej osoby. Metoda skupia się także na zaspokojeniu potrzeb, dzięki czemu wpływa na poprawę jakości życia.

Chcąc w pełni poznać tajniki zagadnienia związanego z porozumieniem bez przemocy, warto sięgnąć po książkę opracowaną przez autora tej metody.